Faton Hasani

Ju prezantojmë studiuesin e shkencave politike, Faton Hasani Faton Hasani, i lindur më 27 prill 1986, është Bachelor në Shkenca Politike dhe Admnistratë Publike. Fatoni që nga mosha e re vazhdimisht ka qenë aktiv në jeten shoqërore dhe politike. Nga viti 2016 Fatoni ushtron detyrën e menaxherit tek H.S.M- SH.P.K në Gjilan. Fatoni është i […]

Jehona Maliqi

Ju prezantojmë kandidaten tonë, Jehona Maliqi Jehona Maliqi, e lindur më 28 gusht 1987, në Gjilan, nga babai Nazmi Halili dhe nëna Hafize Halili, ka diplomuar në nivelin bachelor në Kolegjin “Fama”, drejtimi ekonomi-menaxhment, për t’i përfunduar më vonë edhe studimet post-diplomike në Kolegjin “Fama”, drejtimi menaxhment. Kreu trajnime të ndryshme në fushën e ekonomisë, […]

Isa Musliji

Listës fituese të LDK-së i bashkohet edhe magjistri i Kulturës Fizike, Mr. Isa Musliji Isa Musliji, i lindur më 7 nëntor 1977, në Gjilan, ka përfunduar studimet themelore dhe post-diplomike në Fakultetin e Kulturës Fizike pranë Universitetit të Prishtinës. Për disa vite me radhë punoi profesor në disa shkolla të qytetit, si dhe ka udhëhequr […]

Rijad Elezi

Listës fituese të LDK-së i bashkohet edhe ekonomisti e afaristi, Rijad Elezi Rijad Elezi, i lindur me 5 prill 1976, është ekonomist i diplomuar dhe afarist suksesshëm. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017 ka fituar mandatin e anëtarit të Kuvendit Komunal të Gjilanit, pozitë të cilën e mban akoma. Rijadi aktualisht është anëtar i Komitetit […]